KEPERLUAN SISTEM
Keperluan sistem minimum yang disyorkan untuk menggunakan sistem eBMGPermit adalah seperti berikut:
Keperluan Butiran
PC / Notebook Intel Pentium® 41.2Ghz ke atas
Modem Sekurang-kurangnya 56 kbps
Resolusi 1024x768
Sistem Pengoperasian Microsoft Windows® XP ke atas
Pelayar Web Microsoft Internet Explorer versi 7.0 atau ke atas
Perisian Adobe Acrobat Reader