Piagam Pelanggan
Piagam Pelanggan KETSA dan JMG adalah seperti berikut:
  • Laporan Penilaian Teknikal disediakan dalam masa lapan (8) hari bekerja tertakluk kepada permohonan yang lengkap.
  • Mengeluarkan surat keputusan permohonan permit eksport mineral dan bahan batuan dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima.